naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
03.10.2016


Kontrole zadymienia spalin podczas Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu.


    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dniach od 19. do 23. września 2016 r. podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, przeprowadził na terenie miasta Krakowa zintensyfikowane kontrole pod kątem zadymienia spalin.W trakcie powyższych działań dokonano 36 badań dymomierzem, stwierdzając w 1 przypadku przekroczenie dopuszczalnych norm zadymienia spalin, co skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i wycofaniem pojazdu z ruchu.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016