naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
12.09.2016


Wielostronna wymiana służb w ramach ECR.


    W dniach 4-9 września 2016 roku w Krakowie, w ramach programu Europejskiej Kontroli Drogowej ECR (Euro Contrôle Route) odbyła się wielostronna wymiana służb kontrolnych, prowadzona przez polską Inspekcję Transportu Drogowego, w której wzięli udział przedstawiciele służb z Czech, Słowacji, Irlandii, Białorusi, Belgii, Rumunii, Rosji, Ukrainy, Francji, Węgier oraz Polski. ECR to grupa europejskich służb kontroli ruchu drogowego, w tym polskiej ITD, które współpracują w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, ulepszenia jakości wykonywanych usług transportowych oraz uczciwej konkurencji.


W ciągu pięciu dni szkoleń, uczestnicy brali udział w wykładach, warsztatach oraz poznawaniu metod pracy polskich inspektorów transportu drogowego. Podczas prelekcji omawiano sposoby i tryb wykonywania kontroli, a jednym z tematów przewodnich były manipulacje w tachografach. Przeprowadzono wspólne kontrole drogowe, gdzie do weryfikacji stanu technicznego wykorzystano mobilną stację kontroli pojazdów, która wśród uczestników wymiany wzbudziła duże zainteresowanie. Zastosowanie tego narzędzia pozwoliło ujawnić liczne uchybienia stanu technicznego pojazdów. Ponadto, przedstawiciele służb uczestniczyli w nocnych działaniach inspekcyjnych ukierunkowanych na kontrole manipulacji w tachografach.


Wspólne działania były dla zgromadzonych gości doskonałą okazją na zapoznanie się ze sposobem pracy poszczególnych służb oraz wymianę doświadczeń.

Delegatom uczestniczącym w spotkaniu przyświecał wspólny cel, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa na europejskich drogach oraz stworzenie warunków do jeszcze wydajniejszej pracy inspektorów transportu drogowego, co staje się możliwe poprzez ustalenie jednolitych procedur kontrolnych, a także unifikację wyposażenia inspektorów zajmujących się kontrolą transportu drogowego w Państwach Członkowskich ECR.


Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi całego zespołu odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie wymiany, można z całą pewnością stwierdzić, iż było to bardzo udane wydarzenie, które pozytywnie wpłynęło na wizerunek Inspekcji Transportu Drogowego za granicą. Przyczyniło się również do budowania wiarygodności, prestiżu i zaufania wobec ITD jako specjalistycznej jednostki kontrolnej aktywnie uczestniczącej w pracach organizacji międzynarodowych w Europie.


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016