naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
08.08.2016


Kolejne przypadki przeciążonych pojazdów w Krakowie.


    W dniu 4 sierpnia 2016 r. na drodze gminnej w miejscowości Kraków, inspektorzy tut. Inspektoratu zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy wraz z naczepą, którym wykonywany był krajowy przewóz drogowy piasku. W celu dokonania szczegółowych pomiarów, pojazd został skierowany na punkt ważenia pojazdów na ul. Księcia Józefa.


W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że rzeczywista masa całkowita pojazdu członowego z ładunkiem przekraczała dopuszczalną wartość o o 9,62 %. Rzeczywisty nacisk pojedynczej osi napędowej był większy od dopuszczalnej wartości aż o 36,25 %, natomiast nacisk potrójnej osi nienapędowej przekraczał wartość dopuszczalną o 9,58 %. Poza tym, kierujący po zatrzymaniu do kontroli usiłował ukryć dokument przewozowy, w którym widniała informacja, iż pojazd wraz z ładunkiem waży 44,9 tony (dozwolone 40 t).

Za powyższe nieprawidłowości zostało wszczęte postępowanie administracyjne względem przewoźnika zagrożone karą 15 000 zł, a także odrębne postępowanie względem załadowcy na sumę 15 000 zł. Wobec kierowcy, który odmówił przyjęcia mandatu karnego w kwocie 200 zł, sporządzono wniosek o ukaranie do sądu.

Ponadto, w tym samym dniu inspektorzy z małopolski ujawnili jeszcze 6 przypadków przejazdów pojazdami nienormatywnymi, w związku z czym zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karami na łączną sumę 56 000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016