naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
04.08.2016


Kontrola zezwoleń międzynarodowych.


    Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie w miesiącu lipcu ujawnili 4 przypadki wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.


Za powyższe naruszenia na przedsiębiorców zostały nałożone kary pieniężne o łącznej wartości 36 000,00 zł. Ponadto kontrolowani kierowcy zostali ukarani 4 mandatami na kwotę 3 400,00 zł.

Zezwoleń nie posiadali przewoźnicy z krajów takich jak: Turcja, Gruzja oraz Słowacja.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie kontrolował, czy wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016