naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
08.07.2016


Rażące przeładowania pojazdów w Krakowie.


    W dniu 7 lipca 2016r., inspektorzy tut. Inspektoratu w trakcie patrolowania ulic miasta Krakowa, zwrócili uwagę na samochód ciężarowy poruszający się ul. Dietla, którym przewożony był piasek. Wstępna analiza przestrzeni ładunkowej oraz zawieszania wzbudziła podejrzenia inspektorów, co do jego normatywności.


W związku z powyższym, pojazd został skierowany na punkt kontroli ważenia pojazdów na ul. Księcia Józefa, gdzie dokonano szczegółowych pomiarów w/w pojazdu. Po dokonaniu ważenia okazało się, że przypuszczenia funkcjonariuszy ITD były słuszne, a wyniki pomiarów przerażające. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona aż o 4 tony, nacisk osi napędowej został przekroczony o 93,7% !!!

Za powyższe nieprawidłowości zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 15000zł wobec przedsiębiorcy, jak również 15000zł wobec załadowcy. Tego dnia inspektorzy zatrzymali jeszcze jeden pojazd, który także był rażąco przeciążony, za co przewoźnikowi również grozi kara 15000zł.

Ponadto, dbając o jakość powietrza w Krakowie, została przeprowadzona kontrola emisji spalin, ale w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016