naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
01.07.2016


Kontrola zezwoleń międzynarodowych.


    Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie nieustannie, od początku 2016 roku realizują zadania inspekcyjne ukierunkowane na kontrole przewoźników zagranicznych pod kątem posiadania stosownego zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.


Informujemy, że w miesiącu czerwcu bieżącego roku, Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ujawnili 17 przypadków wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem. Skutkowało to nałożeniem kar na przedsiębiorców o łącznej wartości 166 000 zł, dodatkowo na kierowców tychże przewozów nałożono 26 mandatów karnych o łącznej kwocie 11 100 zł.

Zezwoleń nie posiadali przewoźnicy z krajów takich jak: Turcja, Serbia, Rosja, Ukraina, Słowacja oraz Bośnia i Hercegowina.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie kontrolował, czy wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016