naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
11.05.2016


Nowe stanowisko ważenia pojazdów.


    W dniu 10 maja 2016 r. przy ul. Księcia Józefa w Krakowie uruchomiony został pierwszy w stolicy Małopolski punkt do ważenia pojazdów ciężarowych. Przenośne wagi zostały przekazane Inspekcji Transportu Drogowego przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.


Stanowisko do ważenia pojazdów jest niezbędnym narzędziem do walki z przeładowanymi samochodami niszczącymi miejskie ulice.

Na podstawie ważenia można stwierdzić, czy pojazd o danej masie mógł poruszać się daną kategorią drogi. Właściciel firmy, której samochód jechał przeładowany, może otrzymać karę od 500 zł do nawet 15 000 zł. Ponadto, mandatem może zostać ukarany również kierowca.

Jeżeli przeładowany pojazd zostanie zatrzymany do kontroli na drodze należącej do Krakowa, to pieniądze z nałożonych kar będą trafiać wprost do budżetu miasta, z którego z kolei mogą zostać przeznaczone na remonty ulic.

W dniu otwarcia stanowiska ważenia pojazdów inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie i GITD Delegatury Południowej w Krakowie zważyli 8 pojazdów ciężarowych. W trakcie w/w pomiarów stwierdzono, że 2 pojazdy przekraczają dopuszczalne normy masy i nacisku osi, w związku z czym, wobec przedsiębiorców zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą o łącznej sumie 3000 zł.

Ponadto, na kierowców zostały nałożone 4 mandaty karne w wysokości 1200 zł, oraz zatrzymano 1 dowód rejestracyjny pojazdu za zły stan techniczny.

 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016