naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
22.04.2016


Udział ITD w Dniu Otwartym Szkoły.


    W dniu 21 kwietnia 2016 roku, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie wzięli czynny udział w Dniu Otwartym Powiatowego Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Brzeszczach, który odbył się pod tytułem „Logistyka, a bezpieczeństwo kraju i zagrożenia terrorystyczne”.


W obchodach uczestniczyły również inne jednostki służb mundurowych z regionu, w tym przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, GOPR, Straży Granicznej oraz Służby Celnej.

Inspekcja Transportu Drogowego miała przyjemność zaprezentować wyspecjalizowany sprzęt patrolowy wykorzystywany przez inspektorów w codziennej pracy. Ponadto, w programie znalazły się prezentacje sprzętu pozostałych służb z zakresu ratownictwa drogowego i górskiego oraz wykrywania przemytu i ładunków wybuchowych. Odbyły się również pokazy zatrzymania przestępców, terrorystów i przemytników, a także pokaz ratownictwa medycznego.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu mogły zapoznać się ze stosowanymi przez służby mundurowe skutecznymi metodami przeciwdziałania potencjalnym i realnym zagrożeniom, które służą wzmocnieniu bezpieczeństwa kraju.  

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016