naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
05.04.2016


Kontrola zezwoleń międzynarodowych.


    Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie w miesiącu marcu ujawnili 9 przypadków wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem. Skutkowało to nałożeniem kar na przedsiębiorców o łącznej wartości 82 000 zł, dodatkowo na kierowców tychże przewozów nałożono 11 mandatów karnych o łącznej kwocie 4 300 zł.


Zezwoleń nie posiadali przewoźnicy z krajów takich jak: Turcja, Białoruś, Łotwa, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, oraz Chorwacja.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie kontrolował, czy wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016