naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
03.03.2016


Kontrola zezwoleń międzynarodowych.


    Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie w miesiącu lutym na polsko – słowackim przejściu granicznym w miejscowości Chyżne ujawnili 6 przypadków wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, co skutkowało nałożeniem kar w łącznej kwocie 56 000 zł.


W/w zezwoleń nie posiadali przewoźnicy z takich krajów, jak: Turcja, Serbia, Macedonia.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie kontrolował, czy wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016