naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
23.02.2016


Kontrole nielegalnych taksówek.


      W dniu 19 lutego 2016r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz pracownikami Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie „szarej strefy” i nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.


W trakcie prowadzonych w/w kontroli ujawniono m.in. wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji. Kierowca, co prawda okazał licencję, ale nieuprawniającą go do przewożenia pasażerów na terenie miasta Krakowa. W związku z powyższym na firmę zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 8000zł, a w stosunku do kierowcy toczy się postępowanie w sprawach o wykroczenie zagrożone karą grzywny 500zł.

Ponadto, w 4 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania zarobkowego przewozu osób, gdzie kwota wyliczonych kar wyniosła 96 000zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016