naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
16.02.2016


Kontrole gimbusów.


      Po zakończonych feriach zimowych na terenie woj. małopolskiego, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, w okresie od 1 do 10 lutego 2016r. przeprowadzili kontrole autobusów dowożących dzieci i młodzież do placówek oświatowych.W 10 różnych gminach skontrolowano 12 autobusów szkolnych, którymi przewożono łącznie 337 dzieci.

Podczas w/w kontroli ujawniono w jednym przypadku wykonywanie przewozu regularnego bez stosownego zezwolenia, co zagrożone jest karą administracyjną w wysokości 8000zł. Ponadto, nałożono 2 mandaty karne na kierowców o łącznej sumie 550zł.


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że nadal będzie prowadził kontrole autobusów szkolnych, a każdą osobę (szczególnie rodziców), która posiada wiedzę na temat nieprawidłowości przy realizacji takich przewozów, zwłaszcza mających wpływ na stwarzanie zagrożenia w bezpieczeństwie podróżujących dzieci i innych uczestników ruchu drogowego, prosimy o pilny kontakt z ITD.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016